Regulamin Serwisu

Regulamin Serwisu

Dane użytkownika

W czasie korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych m.in. np. podczas składania zamówienia trzeba podać email aby można było wysłać wiadomość z potwierdzeniem
Zawsze wymagamy podania tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której one dotyczyły.
Niezbędne dane przechowywane są do momentu zakończenia kiermaszu. Czas ten zostanie ogłoszony przy rozpoczęciu się kiermaszu. Po tym terminie zostaną usunięte

Użytkownik może poprosić o przekazanie mu swoich danych lub usunięcie ich z serwerów kiermaszu.

Pliki cookies

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera.
W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Serwisu.

Administrator strony przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
- Korzystanie z funkcji koszyka

Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

Ograniczenia

Zakazene są:

Informacje dodatkowe

Regulamin Serwisu może być zaktualizowany lub zmieniony bez wczesnej zapowiedzi. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie najpoźniej w momencie jej wprowadzenia.